Morální kodex FYAS

Obličejová jóga je součást životního stylu

Etický kodex Face Yoga Academy Selavis platný pro všechny instruktory s osvědčením FYAS

Tento etický kodex je závazný pro všechny instruktory s osvědčením získaným od Face Yoga Academy Selavis. 

 • Obličejová jóga je naší láskou
 • Klienty ctíme
 • Chováme se férově a kolegiálně
 • Dbáme na kvalitu našich trenérek a jejich vzdělání
 • Našim krédem je vyškolit nejkvalitnější lektory v oblasti obličejové jógy, kteří budou pomáhat nejen k omlazení krásy, ale i zdraví a také budou mít své uplatnění na trhu. 
 • Naše práce a přístup ke klientům a účastníkům našich kurzů je založen na hodnotách demokracie a lidských práv, vyplývajících z etického cítění každého z nás 
 • Každý z nás ctí jedinečnost každého člověka 
 • Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a vlastní autonomii. 
 • Každý z nás zachovává mlčenlivost o veškerých osobních informacích klientů
 • Zabraňujeme jakémukoli zneužití klientů k osobnímu prospěchu. 
 • Respektujeme znalosti a zkušenosti svých kolegů 
 • Instruktor s osvědčením FYAS nesmí používat lživá a zavádějící tvrzení při reklamě a marketingu svých služeb nebo při doporučování vybraných sportovních produktů.
 • Instruktor s osvědčením FYAS trénuje všechny bez rozdílu 
 • Etika se neomezuje jen na dodržování psaných pravidel. 
 • Etikou rozumíme také duchovní orientaci, která je základem pro chování každého člověka
 • Etické jednání vychází mj. ze schopnosti vcítit se do pozice druhého a podle toho také jednat.
 • Instruktor s osvědčením FYAS vykonává každodenní činnost na nejvyšší možné odborné úrovni.
 • Profesní etika instruktora s osvědčením FYAS je neslučitelná s šířením urážek, pomluv nebo nepodložených obvinění 
 • Instruktor s osvědčením FYAS se musí chovat tak, aby svým jednáním nediskreditoval ani nepoškodil prestiž instruktora obličejového cvičení.
 • Instruktor s osvědčením FYAS je svým chováním příkladem pro své svěřence
 • Instruktor s osvědčením FYAS nezkresleně prezentuje svou práci v médiích a na veřejnosti
 • Celoživotně se vzděláváme