Etický a morální kodex FYAS

Obličejová jóga je součást životního stylu

Tento Etický a morální kodex Face & Eyes Yoga Academy Selavis platný pro všechny instruktory s osvědčením FYAS včetně studentů, kteří ještě nedokončili studium a to na všech kurzech pořádaných FYAS, které jsou akreditované MŠMT a kurzy, které nejsou akreditované MŠMT bez rozdílu.

 • Obličejová jóga je naší láskou
 • Klienty ctíme
 • Chováme se férově a kolegiálně
 • Dbáme na kvalitu našich trenérek a jejich vzdělání
 • Našim krédem je vyškolit nejkvalitnější lektory v oblasti obličejové jógy, kteří budou pomáhat nejen k omlazení krásy, ale i zdraví a také budou mít své uplatnění na trhu
 • Naše práce a přístup ke klientům a účastníkům našich kurzů je založen na hodnotách demokracie a lidských práv, vyplývajících z etického cítění každého z nás 
 • Každý z nás ctí jedinečnost každého člověka 
 • Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a vlastní autonomii. 
 • Každý z nás zachovává mlčenlivost o veškerých osobních informacích klientů
 • Zabraňujeme jakémukoli zneužití klientů k osobnímu prospěchu
 • Respektujeme znalosti a zkušenosti svých kolegů 
 • Instruktor s osvědčením FYAS včetně studentů ještě bez osvědčení nesmí používat lživá a zavádějící tvrzení, při reklamě a marketingu svých služeb nebo při doporučování vybraných sportovních produktů
 • Profesní etika instruktora včetně studentů s/bez osvědčením FYAS je neslučitelná s šířením urážek, pomluv nebo nepodložených obvinění
 • Instruktor s osvědčením FYAS včetně studentů ještě bez osvědčení se musí chovat tak, aby svým jednáním nediskreditoval ani nepoškodil prestiž instruktora obličejového cvičení
 • Instruktor s osvědčením FYAS včetně studentů ještě bez osvědčení musí respektovat cenové hladiny stanovené Akademií FYAS a nesmí dampovat ceny u žádných služeb a kurzů
 • Instruktor s osvědčením FYAS včetně studentů ještě bez osvědčení FYAS je svým chováním příkladem pro své svěřence, kolegy, klienty a širokou veřejnost.
 • Instruktor s osvědčením FYAS včetně studentů ještě bez osvědčení nezkresleně prezentuje svou práci v médiích a na veřejnosti s respektem a úctou k sobě samému a Akademii FYAS
 • Instruktor s osvědčením FYAS včetně studentů ještě bez osvědčení nesmí nikdy veřejně prezentovat postupy vývoje cvičení mimo fázi budovací a k tomu cviků vybraných k propagaci. Může uveřejňovat pouze pravdivé ukázky schválených cviků pro marketing a to s respektem a úctou k sobě samému a Akademii FYAS
 • Instruktor s osvědčením FYAS včetně studentů ještě bez osvědčení nesmí uveřejňovat žádné veřejné videa a informace z fáze liftingové a udržovací
 • Instruktor s osvědčením FYAS včetně studentů ještě bez osvědčení při veřejných i neveřejných prezentacích vždy udává zdroj, kde nabyly své znalosti a to v plném názvu a odkazu na autora a Akademii FYAS  
 • Instruktor s osvědčením FYAS trénuje všechny bez rozdílu 
 • Etika se neomezuje jen na dodržování psaných pravidel, ale i jasně řečených v průběhu studia 
 • Etikou rozumíme také duchovní orientaci, která je základem pro chování každého člověka
 • Etické jednání vychází mj. ze schopnosti vcítit se do pozice druhého a podle toho také jednat
 • Instruktor s osvědčením FYAS vykonává každodenní činnost včetně její prezentace na nejvyšší možné odborné úrovni.
 • Celoživotně se vzděláváme