Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, potvrzený/á (dále jen "Subjekt údajů"),

uděluji tímto společnosti SELAVIS, z.s., Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc, IČ: 08403660, společnost zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 18586

a

společnosti PEGAS GROUP & TRAVEL a.s. (dále jen "Správce"), se sídlem Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc, IČO: 29387060, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č.10161 e-mail kontakt info@selavis.cz, info@pegas-travel.cz výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) a za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • Jméno a příjmení

 • E-mail

 • Mobilní telefon

 • IP adresa

2. Výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let, nebudou předány třetí straně, nebudou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování, a budou zpracovány za tímto účelem:

zasílání technických a obchodních sdělení týkajících se provozu společností

3. Subjekt údajů si je vědom, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti nebo e-mailu na: info@selavis.cz, info@pegas-travel.cz .

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatelé softwarů: Webnode, Anchoice, Ježek

 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Subjekt údajů si je vědom, že má právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět;

 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;

 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;

 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Součástí tohoto souhlasu také potvrzuji, že souhlasím a potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil/a a souhlasím se Zásadami ochrany osobních údajů a s Obchodními podmínkami uvedeny na těchto webových stránkách.